Staniszewskie – Ochotnicza Straż Pożarna

O Nas

Ochotnicza Straż Pożarna w Staniszewskiem powstała w 1925 r. Brak jest pewnych źródeł, co do osób które były założycielami. Według ustnych przekazów założycielami byli : Jakub Pomykała, Florian Warzocha, Jan Adamczyk, Jakub Małek. Początki jak zawsze były trudne, jednak z biegiem czasu jednostka się rozwijała, zarówno osobowo jak i w sprzęt bojowy. W 1949 r. jednostka liczyła 18 osób. Wg protokołu inwentaryzacyjnego z 01.01.1952r. OSP Staniszewskie posiadało: beczkowóz dwukołowy, sikawkę 4 kołową, węże ssawne 8 sztuk, węże parciane tłoczne 30 metrów, drabinę, prądownicę i remizę o wymiarach 4×4 metra. W 1952 r. został wyznaczony przez Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych komendantem OSP Piotr Grochala, który pełnił tę funkcje do 1961 r.

Pierwszego maja 1964 r. została oddana do użytku remiza drewniano – murowana. Inwentaryzacja przeprowadzona w 1965 r. wykazała, że OSP posiada m.in. : wóz konny na gumowych kołach, motopompę Polonia M-800E. W 1967 r. Prezesem został Andrzej Makusak, który pełnił tę funkcje niemal 30 lat. W tym roku jednostka liczyła 22 członków. Zakupiono również ręczną syrenę alarmową oraz rozpoczęto rozbudowę istniejącej remizy. W 1986 roku jednostka pozyskała samochód Star 25, zastępując dotychczasowy wóz konny.

Obecnie OSP mieści się w nowej oddanej do użytku w 1999 roku remizie . W 2004 roku Państwo Józefa i Jan Małek ufundowali jednostce sztandar. Również w tym samym roku jednostka otrzymała nowy samochód pożarniczy. Jednostka zajmuje czołowe lokaty w zawodach sportowo – pożarniczych na szczeblu gminnym i powiatowym.

Obecnie OSP liczy 64 członków, w tym 10 kobiet.